Informatie stichting Fietsmaatjes Montferland

E-mail: info@fietsmaatjesmontferland.nl

Bankrekeningnummer: NL95 RABO 0365449822

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 81712820

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 8621.91.671

Stichting Fietsmaatjes Montferland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Montferland. 

De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Montferland zijn verzekerd via  Centraal Beheer vanuit de Gemeente. Het heet de VNG vrijwilligersverzekering. Dit omvat o.a.  ongeacht de leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten, zonder beperking van uren elke vrijwilliger verzekerd is. Op de website www.vngverzekeringen.nl is het verzekeringsoverzicht te vinden.

Statutaire doelstelling Stichting Fietsmaatjes Montferland

Financieel Overzicht: Staat van lasten en baten en Balans

Jaarverslag 2022 Stichting